Şartlar ve Koşullar


Mesafeli Satış Sözleşmesi

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz. 
Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki (www.egg-projects.com) web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘Site’) Bestekar Şevki Bey Sok. No:22/1 Balmumcu Beşiktaş İstanbul adresindeki Yildiz Edige (Egg) firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. Sorumluluklar
a. Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 
b. Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.
c. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 
d. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.
e. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır. 
f. Sitede 3. taraflar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. Site bu 3. şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Site kanalıyla bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır ve bu nedenle "site"ye hiçbir sorumluluk yüklenemez.
g. Kullanıcı forum alanlarını ve chat odalarını kullanarak başka kullanıcılarla iletişime girebilir, sohbet edebilir, mesaj gönderebilir. Sitenin herhangi bir alanında kullanıcının izni olmaksızın kişisel bilgileri yayınlanamaz. Ancak hatırlatılmalıdır ki sohbet anında verdiğiniz kişisel bilgileriniz 3. kişiler tarafından kullanılabilir. Sitenin böyle bir durumda hiçbir sorumluluğu yoktur. Site ayrıca kendisine bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanda iletişim kurulmasını imkanlı kılan forum alanları ve chat odaları da içerebilir. Site forum alanları ve chat odalarına gönderilen mesajları, bilgileri veya dosyaları denetlemez ve bu nedenle Siteye sorumluluk yüklenilemez. Kullanıcının forum alanlarını ve chat odalarını kullanırken aşağıdaki kurallara uyması gerekmektedir:

- Diğer kullanıcıların forum alanlarını, chat odalarını ve diğer iletişim alanlarını kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek.
- Suç teşkil edecek ya da suça teşvik edecek düzeyde tehditkar, hakaret küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı ve rahatsız edici bilgi postalamamak ya da iletmemek.
- Sahibinden ya da hak sahibinden izin almaksızın, gizlilik hakkını ya da yayın hakkını ihlal eden ve mülkiyet hakkı başta olmak üzere telif hakkını ve ticari marka hakkını ihlal ederek elde edilen hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzemeyi postalamamak ya da iletmemek.
- Virüs ya da başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi postalamamak ya da iletmemek.
- Ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi postalamak, iletmemek ya da kullanmamak.

Kullanıcı bu hizmeti kullanırken, Sitenin forum alanlarını, chat odalarını ve diğer iletişim alanlarını denetleme zorunluluğunun olmadığını baştan kabul etmiş sayılır. Sitenin yukarıda sayılan şartlara kısmen ya da tamamen uyulmadığını tespit etmesi halinde söz konusu bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkı vardır. Site herhangi bir yasal ya da idari talep doğrultusunda her türlü bilgiyi açıklama hakkını saklı tutar. Site malzemelerin kullanımından ya da kullanılmamasından doğabilecek doğrudan ya da dolaylı zararlardan sorumlu değildir. Kullanıcı Siteyi kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışından dolayı Sitenin sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılır. Bu anlaşma, Site tarafından, herhangi bir anda, önceden uyarı yapılmaksızın feshedilinceye kadar geçerlidir. Anlaşmanın son bulması durumunda, kullanıcının forum alanlarına erişme yetkisi sona ererken anlaşma doğrultusunda kendisine yüklenen sorumlulukları devam eder.

2.  Fikri Mülkiyet Hakları
2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi
3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 1. Garanti Vermeme
  İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 2. Kayıt ve Güvenlik 
  Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.
  Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

  6. Mücbir Sebep
  Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

  7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik
  İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

  8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler
  Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

  9. Tebligat
  İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

  10. Delil Sözleşmesi
  Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

  11. Uyuşmazlıkların Çözümü
  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SATICININ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ŞİRKET ADI/UNVANI: Yıldız Edige
ADRES: Bestekar Şevki Bey Sokak No:22/1 Balmumcu Beşiktaş İstanbul
EPOSTA: hello@egg-projects.com
TEL: 05327773932 / 05325512837


Türkçe
Language
Türkçe
 • Türkçe
 • English
Currency