Gizlilik Sözleşmesi


Gizlilik Sözleşmesi

Egg Yildiz Edige (bundan sonra Egg olarak ifade edilecektir.) müşteri memnuniyeti ve güvenliği odaklı hizmet felsefesi, işbu kurumsal Web Sitesi  

www.egg-projects.com (bundan sonra “Web Sitesi” olarak ifade edilecektir.) ve ayrıca telefon kanalı ile vermiş olduğunuz bilgilerin gizliliğini korumak amacıyla aşağıda belirtilen temel kuralları benimsemektedir.

  • Egg Web Sitesi ve telefon aracılığı ile yalnızca ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi alınmaktadır.
  • Egg Web Sitesi’ne girilen ve/veya telefon kanalı ile paylaşılan bilgiler, güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır. Müşterilerimizin Egg Web Sitesi’nde ve telefon kanalında ürün/hizmet başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı paylaşmış oldukları bilgiler diğer internet kullanıcıları ve/veya diğer kişiler tarafından görüntülenemez. Bu bilgiler müşterilerin kendi tercihleri dışında müşterilerimizle e-posta ve SMS (kısa mesaj) iletişimi yapmak için kullanılmayacaktır. Müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere izinsiz ulaşım, Egg Projects personeli dâhil olmak üzere kısıtlanmıştır.
  • Egg Projects söz konusu bilgileri müşterilerin onayı dışında ya da yasal bir yükümlülük altında bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum ve kuruluş ile paylaşmayacaktır.
  • Egg Projects bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklayabilecektir.
  • Egg Web Sitesi diğer web sitelerine link vermektedir. Gizlilik Politikamız ‘da yer alan taahhütlerimiz sadece Egg Web Sitesi içerisinde geçerlidir ve diğer web sitelerini kapsamamaktadır. Egg Web Sitesi’nden link ile gidilecek diğer web sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir. Egg Web Sitesi’nden reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer web sitelerinin bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek herhangi bir maddi / manevi zarar ve kayıplardan Egg Projects sorumlu değildir.
  • Egg Projects, destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılması durumunda, bu firmaların Egg Projects’ye ait gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır
  • Egg Web Sitesi’nde yer alan bilgi, materyal ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, Egg Projects’ye aittir. Egg Web Sitesi’nin içerdiği üçüncü şahıslara ait materyaller dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları firmamızda saklıdır.

Saygılarımızla,
Egg


Türkçe
Language
Türkçe
  • Türkçe
  • English
Currency